Urbanistická soutěž

Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistické koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. V rámci urbanistického řešení byl důraz kladen jak na funkční a prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak také na jeho dopravní koncepci. V rámci této dopravní koncepce byl dále důraz kladen na koncepci dopravy veřejné.

Našemu návrhu byla odbornou porotou udělena odměna — výsledky soutěže.

Motto soutěžního návrhu :
PROPOJENÉ MĚSTO

průvodní zpráva [pdf 100 KB]

prezentace urbanistického návrhu [2.4MB]