Koncept návrhu rodinného domu je tak postaven na kontrastu dvou jednoduchých, ale tvarově odlišných hmot. Hlavní, vyšší hmota má charakter tradičního venkovského stavení — jednoduchá obdélníková hmota s výraznou šikmou střechou. Druhá, severní část objektu je jednopodlažní, s plochou zatravněnou střechou. Vysoká hmota je převážně určena pro hlavní obytnou funkci, nízká hmota tvoří převážně zázemí domu — garáž, technika, wc, koupelna ale také pracovna, tělocvična a vstup do užitkové části zahrady.

Jednoduchost hmot umožňuje dům koncipovat jako nízkoenergetický při udržení standardních nákladů na výstavbu. Orientace domu je z tohoto hlediska ideální a umožní při stavbě či v budoucnu instalaci solárních kolektorů na střeše objektu. Solární kolektory se mohou podílet na ohřevu vody bazénu i na ohřevu topné či teplé užitkové vody. Technické jádro budovy je umístěno v nízké hmotě v kontaktu s exteriérem tak, aby bylo možno zapojit tepelné čerpadlo (voda-vzduch, či zemní) a přivést do místnosti dostatek vzduchu k větrání objektu.

studie nízkoenergetického rodinného domu Velká Dobrá