Koncepční studie se zabývá územím kolem residenčního a obchodního  objektu Luka Living, kde bylo v době jeho výstavby zřízeno staveniště. 

Základní myšlenkou je tomuto území vtisknout charakter a celkově jej  zkultivovat. Počítá se s vytvořením nových pěších propojení, míst pro aktivní i  pasivní odpočinek a setkávání lidí. Dále s doplněním zeleně a dostatečného počtu parkovacích míst.

Další významnou ideou je vytvoření nové pěší osy spojující nákupní centrum, bytový dům a stanici metra Luka s Centrálním parkem Stodůlky. Spolu s obnovením zeleně jde vlastně o protažení parku do sídliště a jeho  přiblížení lidem v okolí.

Mottem návrhu je vytvořit z území místo, kudy lidi rádi chodí
a kam se rádi vracejí, místo, kde mohou lidé trávit svůj volný čas
odpočinkem, aktivním cvičením nebo hrou s dětmi v příjemném
prostředí plném zeleně.

návrh revitalizace okolí bytového domu Luka Living