Dům leží na svažitém pozemku, vstupní podlaží se zázemím a pokojem pro hosty s příslušenstvím je na spodní úrovni pozemku. Obytná část domu s ložnicemi se nachází v prvním patře a navazuje na horní část zahrady.

Navrhovaný rodinný dům je tvořen dvěma hmotami — dvoupodlažní částí se sedlovou střechou, která přiléhá k uliční čáře, a jednopodlažní částí s plochou střechou, kde se nachází obytný prostor. Kompaktní řešení zástavby na pozemku při jeho hranicích umožňuje maximální využití ploch pozemku, kde je vytvořena prosluněná pobytová terasa navazující na obytný prostor domu.