V rámci projektu Modernizace západní části žst. Praha hlavní nádraží, na kterém jsem pracoval pod vedením Ing. arch. Karla Hájka ve spolupráci  s architektonickou kanceláří Ing. arch. Patrik Kotas ateliér designu a architektury, jsem se zúčastnil malé architektonické soutěže o návrh kanalizačního poklopu na nová nástupiště. Soutěž proběhla v pražské architektonické kanceláři, můj návrh v hlasování získal nejvíce hlasů a byl také realizován.