návrh rodinného domu

novostavba rodinného domu Praha-západ

Návrh rodinného domu Cílem studie bylo navrhnout rodinný dům, který by přirozeně zapadl do svého okolí a byl zároveň reprezentativní a splňoval očekávání investora. Vnější podoba návrhu rodinného domu se přizpůsobuje vnitřnímu uspořádání …

Návrh rodinného domu Vranov

návrh rodinného domu Vranov

Návrh rodinného domu Rodinný dům vychází z české tradice, kterou však interpretuje v moderním podání.  Klasická sedlová střecha, dřevěný obklad, prvky okenic, sklípek pod úrovní terénu jsou některé z prvků, které nás odkazují …

Architektonický návrh rodinného domu

architektonický návrh rodinného domu Nouzov

Návrh rodinného domu Návrh domu je založen na propojení domu s krajinou. Velké prosklené plochy poskytují nejen výhled, ale nechávají přírodu splynout s interiérem.  Přirozenou návaznost na okolí podtrhuje i výběr materiálů jako …

novostavba rodinného domu Šestajovice

Novostavba rodinného domu bude stát na základové desce, konstrukční systém je zděný s provětrávaným lehkým obvodovým pláštěm, který bude tvořen překládanými modřínovými prkny bez povrchové úpravy. Změna směru kladení prken na …

návrh rodinného domu Líšnice

návrh rodinného domu Líšnice

Pozemek leží v rozvojové části malé malebné obce Líšnice nedaleko Prahy. Dům má venkovský charakter. Měřítko hmot je minimalizováno navzdory velkorysým požadavkům na vnitřní obytný prostor v domě. Dvoupodlažní hmota drobného měřítka …

Přestavba stodoly na rodinný dům Líšnice

přestavba stodoly na rodinný dům Líšnice

Stávající vesnické stavení se nachází na okraji obce Líšnice, Praha — západ. Záměrem je přestavět stodolu na rodinné bydlení se zachováním charakteristického vzhledu. Fasáda domu je členěna reminiscencí na velká stodolová vrata. …

studie nízkoenergetického rodinného domu Velká Dobrá

studie nízkoenergetického rodinného domu Velká Dobrá

Koncept návrhu rodinného domu je tak postaven na kontrastu dvou jednoduchých, ale tvarově odlišných hmot. Hlavní, vyšší hmota má charakter tradičního venkovského stavení — jednoduchá obdélníková hmota s výraznou šikmou střechou. Druhá, severní část …

studie rodinného domu Daleké Dušníky

studie rodinného domu Daleké Dušníky

Výraz­ným poža­dav­kem, ovliv­ňu­jí­cím návrh je poža­da­vek na úzké pro­po­jení obytné části se zahra­dou, rozumné zajiš­tění sou­kromí ve vztahu k obci a co nej­větší oslu­nění obyt­ných ploch. Hmota domu je roz­dě­lena opticky do dvou částí. …

přestavba rodinného domu Říčany

přestavba rodinného domu Říčany

Dům leží na svažitém pozemku, vstupní podlaží se zázemím a pokojem pro hosty s příslušenstvím je na spodní úrovni pozemku. Obytná část domu s ložnicemi se nachází v prvním patře a navazuje na horní část …

návrh rekonstrukce a přístavby rodinného domu

rekonstrukce a přístavba rodinného domu Úholičky

Obytný prostor rodinného domu v podkroví je zcela přepracován a rozšířen o přístavbu. Prostor je nově otevřen do krovu a prosvětlen dvěma novými střešními okny. V části do ulice se nachází jídelna, která je prosvětlena sjednoceným vikýřem …