Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Urbanistická soutěž Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistické koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. V rámci urbanistického řešení byl důraz kladen jak na funkční a prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak …

návrh revitalizace okolí bytového domu Luka Living

revitalizace okolí bytového domu Luka Living

Koncepční studie se zabývá územím kolem residenčního a obchodního  objektu Luka Living, kde bylo v době jeho výstavby zřízeno staveniště.  Základní myšlenkou je tomuto území vtisknout charakter a celkově jej  zkultivovat. Počítá se …