designová kresba tramvaje

designová kresba nízkopodlažní tramvaje

Pro projekt celkové prostorové koncepce a designu tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje Superior typ 04 společnosti Inekon group a.s., který byl zpracováván v ateliéru Ing. arch. Patrika Kotase, jsem vytvořil designovou kresbu, která projekt …

kanalizační poklop Praha hlavní nádraží

kanalizační poklop Praha hlavní nádraží

V rámci projektu Modernizace západní části žst. Praha hlavní nádraží, na kterém jsem pracoval pod vedením Ing. arch. Karla Hájka ve spolupráci  s architektonickou kanceláří Ing. arch. Patrik Kotas ateliér designu …