Témata: projekt
realizace rodinného domu

novostavba rodinného domu Šestajovice

Novostavba rodinného domu bude stát na základové desce, konstrukční systém je zděný s provětrávaným lehkým obvodovým pláštěm, který bude tvořen překládanými modřínovými prkny bez povrchové úpravy. Změna směru kladení prken na fasádě domu ve vodorovném a svislém směru oživí plochu odlišnými odrazy světla a stínu. V průběhu času získá fasáda přírodní patinu neošetřovaného dřeva. Stropní konstrukce jsou uvažovány dřevěné […]

Pokračovat ve čtení →
realizace interiéru bytu

návrh a realizace interiéru Podolí

Cílem návrhu bylo vytvořit příjemný teplý moderní interiér, který bude zároveň působit jednoduchým a vzdušným dojmem. Jedním z hlavních úkolů bylo nalézt funkční a přehledné dispoziční řešení. Přáním klienta bylo zmodernizovat stávající byt a provést nutné dispoziční změny směřující ke zkvalitnění užívání obytného prostoru a kuchyně a vytvoření dostatečného množství úložných prostor. Hlavní obytný prostor je zvětšen a pojme tak i jídelnu a kuchyň […]

Pokračovat ve čtení →
studie rodinného domu Daleké Dušníky

studie rodinného domu Daleké Dušníky

Výraz­ným poža­dav­kem, ovliv­ňu­jí­cím návrh je poža­da­vek na úzké pro­po­jení obytné části se zahra­dou, rozumné zajiš­tění sou­kromí ve vztahu k obci a co nej­větší oslu­nění obyt­ných ploch. Hmota domu je roz­dě­lena opticky do dvou částí. Dolní, vstupní pod­laží na úrovni terénu je roz­leh­lejší a obsa­huje hlavní obyt­nou část (kuchyň, jídelna, obý­vací pokoj), která je přímo pro­po­jena se zahrad­ními tera­sami. Do domu se zde […]

Pokračovat ve čtení →
přestavba rodinného domu Říčany

přestavba rodinného domu Říčany

Dům leží na svažitém pozemku, vstupní podlaží se zázemím a pokojem pro hosty s příslušenstvím je na spodní úrovni pozemku. Obytná část domu s ložnicemi se nachází v prvním patře a navazuje na horní část zahrady. Navrhovaný rodinný dům je tvořen dvěma hmotami — dvoupodlažní částí se sedlovou střechou, která přiléhá k uliční čáře, a jednopodlažní částí s plochou střechou, kde se nachází obytný prostor. […]

Pokračovat ve čtení →
Radlické náměstí

Radlické náměstí

Spolupráce na architektonické části projektu Radlického náměstí zahrnovala návrh řešení náměstí s tramvajovou smyčkou, návrh tramvajové zastávky s přístřeškem a komerční objekt. Realizována byla první etapa objektu. V rámci projektu byla navržena také trafostanice a další prvky městského mobiliáře celé radlické tramvajové trati.

Pokračovat ve čtení →
rekonstrukce rodinného domu Unhošť

rekonstrukce rodinného domu Unhošť

Rekonstrukce rodinného domu v Unhošti umožnila změny dispozice přízemí a vybudování nových prostor v podkroví, které nebylo obytné. V návaznosti na kryté parkovací stání byl navržen nový, prostorově úspornější přístavek sloužící jako zádveří. Tím se uvolnil potřebný prostor k vizuálnímu propojení obývacího pokoje a zahrady.

Pokračovat ve čtení →