Vizualizace digitální malbou projektu Kyselka 21

Vizualizace digitální malbou projektu Kyselka 21

Autor: Tibor Csukás
Spolupráce: Karel Hájek
Klient: ateliér kARek, Biliner a.s.
Datum: srpen 2013

Ve spolupráci s ateliérem kARek jsem vytvořil návrh a digitální malby zobrazující okolí bílinské stáčírny.

Projekt Nová Kyselka pro Bílinu 21. století pojednává o rekonstrukci a obnovení plného života lázeňského, rekreačního a kulturního areálu Kyselka v Bílině tak, aby plně sloužil občanům města, rozvoji mládeže, podnikání a turismu. Další informace o projektu Kyselka21.