studie obchodní pasáže v Olomouci

studie obchodní pasáže v Olomouci

Autor: Ing.arch. Tibor Csukás, Ing.arch. Karel Hájek, Ing.arch. Patrik Kotas
Klient: soukromý investor
Datum: listopad 2007 - duben 2008

Cílem této studie bylo prověřit možnosti, které poskytuje prostor úzké pasáže v Olomouci mezi Horním náměstím a třídou Svobody. Dnešní stav je bezútěšný, pasáž je úzká s nevzhlednými postmoderními hrátkami z devadesátých let minulého století.  Záměrem investora bylo oživit toto místo a vdechnout mu nový moderní a živý ráz. Neprůhledná střecha byla ve studii odstraněna a otevřel se tak pohled na dlouhý a úzký dům s palácovou architekturou. Otevřen byl také pohled na malé nádvoří s renesančními arkádami. V kontrastu se starou architekturou byla navržena 2-3 podlažní moderní prosklená galerie s obchody. Pasáž se měla stát novou živou tepnou města.

K velké škodě tohoto místa se však místní Národní památkový ústav postavil proti jakémukoliv zásahu do prostoru pasáže. Kolemjdoucím tak paradoxně stále zůstávají skryté cenné památky města Olomouce.

V návaznosti na tuto studii bylo rozpracováno přízemí historické budovy s obchody. Nově byly probourány výkladce do pasáže a zmodernizovány výkladce do ulice.