semestrální práce — design Renault Espace 2010

semestrální práce — design Renault Espace 2010

Autor: Tibor Csukás
Datum: 2005

Tento projekt designu velkoprostorového rodinného vozu značky Renault Espace vznikl pod vedením Ing. arch. Patrika Kotase v ateliéru na FA ČVUT.