Radlické náměstí

Radlické náměstí

Autor: Patrik Kotas, Karel Hájek, Metroprojekt
Spolupráce: Tibor Csukás
Datum: únor 2006

Spolupráce na architektonické části projektu Radlického náměstí zahrnovala návrh řešení náměstí s tramvajovou smyčkou, návrh tramvajové zastávky s přístřeškem a komerční objekt. Realizována byla první etapa objektu. V rámci projektu byla navržena také trafostanice a další prvky městského mobiliáře celé radlické tramvajové trati.