návrh rekonstrukce bytového domu v ul. Francouzská, Praha — Vinohrady

Návrh rekonstrukce činžovního domu představuje jedinečný investiční koncept nájemního bydlení v centru města.

novostavba rodinného domu Praha‐západ

Návrh rodinného domu Cílem studie bylo navrhnout rodinný dům, který by přirozeně zapadl do svého okolí…

Novostavba penzionu Čenkovice

Pozemek leží v obci Čenkovice v Orlických horách přímo v centru lyžařského střediska. V této…

novostavba rodinného domu Šestajovice

Novostavba rodinného domu bude stát na základové desce, konstrukční systém je zděný s provětrávaným lehkým…

návrh rodinného domu Líšnice

Pozemek leží v rozvojové části malé malebné obce Líšnice nedaleko Prahy. Dům má venkovský charakter.…

přestavba stodoly na rodinný dům Líšnice

Stávající vesnické stavení se nachází na okraji obce Líšnice, Praha — západ. Záměrem je přestavět…

studie nízkoenergetického rodinného domu Velká Dobrá

Koncept návrhu rodinného domu je tak postaven na kontrastu dvou jednoduchých, ale tvarově odlišných hmot. Hlavní,…

studie rodinného domu Daleké Dušníky

Výraz­ným poža­dav­kem, ovliv­ňu­jí­cím návrh je poža­da­vek na úzké pro­po­jení obytné části se zahra­dou, rozumné zajiš­tění sou­kromí…

přestavba rodinného domu Říčany

Dům leží na svažitém pozemku, vstupní podlaží se zázemím a pokojem pro hosty s příslušenstvím…

rekonstrukce a přístavba rodinného domu Úholičky

Obytný prostor rodinného domu v podkroví je zcela přepracován a rozšířen o přístavbu. Prostor je nově otevřen do krovu…

Centrum služeb, výroby a komerce Šestajovice

Stavba slouží pro umístění 1 — 3 subjektů s orientací na obchodní, prodejní a výrobní…

Radlické náměstí

Spolupráce na architektonické části projektu Radlického náměstí zahrnovala návrh řešení náměstí s tramvajovou smyčkou, návrh…

Vizualizace digitální malbou projektu Kyselka 21

Ve spolupráci s ateliérem kARek jsem vytvořil návrh a digitální malby zobrazující okolí bílinské stáčírny.…

studie obchodní pasáže v Olomouci

Cílem této studie bylo prověřit možnosti, které poskytuje prostor úzké pasáže v Olomouci mezi Horním…

rekonstrukce rodinného domu Unhošť

Rekonstrukce rodinného domu v Unhošti umožnila změny dispozice přízemí a vybudování nových prostor v podkroví,…